Reglement

Hoe geldig deelnemen?

 • Elke deelnemer mag slechts één keer stemmen.
 • Bij meerdere deelnames telt je stem niet, en kom je niet voor een prijs in aanmerking.
 • Verschillende namen en/ of adressen gebruiken voor eenzelfde inzender is verboden.
 • Medewerkers van Cutting Edge hebben geen stemrecht voor de Cutting Edge Awards.

Over de wedstrijd

 • Buiten dit reglement, wordt er geen verdere informatie over wedstrijden uitgewisseld.
 • Alle prijzen worden verstuurd op kosten van Cutting Edge. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, vertragingen of beschadiging van briefwisseling verstuurd per post.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan wedstrijden op CuttingEdge.be, tenzij anders bepaald.
 • De winnaar kan niet vragen de prijzen om te wisselen in geld of andere waren. Indien nodig behoudt CuttingEdge.be zich evenwel het recht voor om een andere prijs te geven waarvan de waarde gelijk is aan de voorziene prijs.
 • Voor het toekennen van de prijzen, gaat CuttingEdge.be over tot een lottrekking over om de winnaars aan te duiden.
 • Als, in geval van overmacht, de wedstrijd zou moeten geannuleerd worden, kan CuttingEdge.be hiervoor in geen geval verantwoordelijk gesteld worden. Evenmin kan CuttingEdge.be verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem.

Algemeen

 • Dit reglement kan op elk moment verder aangevuld worden.
 • Deelname aan de wedstrijd houdt volledige aanvaarding in van dit reglement.